Billedet på sidehoved
Indtast teksten her
image

Målsætning

Vi ønsker en tryg skole for alle.
En skole der udvikler den enkelte elevs sociale og faglige muligheder.


Det betyder, at vi hele tiden arbejder på

- at skolen bliver mobningsfri.

- at skolen bliver et samlingssted for områdets børn og voksne.

- at skolen organiseres således, at der er så få lærere som muligt omkring det enkelte klassetrin, under hensyntagen til fagligheden.

- at lærings- og undervisningsmiljøet forbedres.

- at alle børn har orden i deres ting og møder velforberedte.

- at der i medarbejdergruppen forefindes et fælles sæt af normer, der respekteres og praktiseres af alle.

- at alle tager et ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem.

- at medarbejderne fremmer respekten for børnenes forskellighed.

- at dagligdagen tilrettelægges således at alle børn kan finde engagement.

- at der sikres muligheder for børn, der ikke er i stand til at begå sig i skolens fællesskab.

 

Målsætningen er udtryk for et værdisæt, der tror på

- at gode omgangsformer fremmer selvrespekten og respekten for andre mennesker.

- at alle rummer ressourcer, som kan fremme såvel fællesskabets som individets udviklingsmuligheder.

- at en vellykket integration er mulig.

 

Opdateres af skolens ledelse.