Billedet på sidehoved
Indtast teksten her
image

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 02-09-2016:  345 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
Indskolingen (0.-2. klasse): 21,9 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,4 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 15,6 elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
  •  

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
1 tilnærmelsesvis tidssvarende maskine pr. 7 elever.
Endvidere ca. 75 iPads.

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 30-01-2016:  52
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: Oplyses af skolens ledelse.
    Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: Oplyses af skolens ledelse.

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale